Raporlar, Belgeler ve Formlar

Kurum Geri Bildirim Raporu/İzleme Raporu

2018 Yılı Kurum Geri Bildirim Raporu

2021 Yılı Kurumsal İzleme Raporu

İç Değerlendirme Raporları

2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2020 Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu

Son 5 Yıla Ait Gösterge Raporu (2015-2016-2017-2018-2019)

2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2018 Yılı Performans Göstergeleri

2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

Diğer Raporlar/Formlar

Kalite Koordinasyon Birimi Yönergesi

YÖKAK Kurumsal Değerlendirme Programı Dökümanları

Kocaeli Üniversitesi Süreç Yönetimi El Kitabı

2020 Yılı KYS-Talep Yönetim Sistemi Raporu

2021 Yılı KYS-Talep Yönetim Sistemi Raporu

2020 Yılı İyileştirici Faaliyet Raporu

2021 Yılı İyileştirici Faaliyet Raporu

KOUKYBS- Veri Toplama Modülüne Nasıl Veri Girişi Yapılır

KYS-İyileştirici Faaliyet Sistemi ve Veri Girişi

İyileştirici Faaliyet Formu

Sosyal Sorumluluk Proje Formu

Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Bilgi Formu

Kariyer Etkinlikleri Formu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors