Vizyon - Misyon

Misyon

 • Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,

 • Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,

 • Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.


  Vizyon

  Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.


  Temel Değerler

 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık

 • Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık

 • Akademik özgürlük

 • Çevreye ve insan haklarına saygı

 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik

 • Katılımcı yönetim anlayışı

 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors