Haberler

İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) Faaliyetler Birim Kalite Elçilerine Anlatıldı 23 Ekim 2019


İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) Faaliyetler Birim Kalite Elçilerine Anlatıldı

17 Ekim 2019 Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Grupları ile yapılan toplantı sonunda alınan İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) Faaliyetleri anlatan eğitim toplantısı düzenlenmesi karar gereğince Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI ve Kalite Koordinasyon Biriminin koordinatörlüğünde 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Mühendislik Fakültesi Savaş Ayberk Konferans Salonunda Tüm Birim Kalite Elçilerine eğitim toplantısı yapıldı. Prof.Dr. Nilgün FIĞLALI üniversitemizde yapılan ve yapılması planlanan kalite çalışmaları hakkında birim kalite elçilerine bilgilendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz Kalite Çalışmalarının, Bir Bütün İçinde Yürütmeyi Sağlamak"

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışmalarına ilişkin birim kalite elçilerine bilgi verdi. "Dış değerlendirme tarihinden 2 yıl sonra 3 kişilik bir ekiple Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan ekiple izleme ziyareti gerçekleşecek. Bu ziyaretin amacı Dış Değerlendirme Rapor doğrultusunda bizim neler yaptığımız, nasıl ilerlediğimiz ve hangi noktalara geldiğimiz olacaktır.

Her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. Prof. Dr. Fığlalı "İki hafta önce 2019-2023 Stratejik planın ilk 6 aylık sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantılar sırasında da bazı kararlar aldık. Eğitim komisyonunu, kalite komisyonu eğitim öğretim alt çalışma grubuyla eşleştirdik. Bir sonraki aşamamız iç kontrol sistemimizdeki yapılanmayla kalite komisyonundaki yapılanmayı eşleştirmek. Hedefimiz, stratejik planı rehber alarak ilerleyen bütün kalite süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının artık tek bir bütünlük içinde yürümesini sağlamaktır. Kalite komisyonumuzu bu sebeple genişlettik. Bütün bu çalışmaların içerisinde bulunan akademik, idari kadrodaki kişileri dahil ederek bütüne hitap eden tek bir yapıya dönüşmeyi amaçladık ve senatomuzda Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Gruplarını onayladı." açıklamalarında bulundu.

KYS-Talep Yönetim Sisteminin aktif olarak işlemesini sağlayan Birim Kalite Elçilerine Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nilgün FIĞLALI tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

Kalite Koordinasyon Birimi çalışanı Volkan KAYA’nın yaptığı sunumda; Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bulunan birimlere tüm paydaşlarımız Üniversitede yapılan faaliyetler ile ilgili her türlü öneri, istek, şikâyet, bilgi ve memnuniyet taleplerini http://kys.kocaeli.edu.tr/ linkini kullanarak iletebildiği KYS-Talep Yönetim Sistemi 15 Mayıs 2019 tarihinde kurulan sistem hakkında bilgi verdi. Sisteme bugüne kadar 774 talep geldiği İlgili birimlere aktarılan talepler birim kalite elçileri tarafından cevaplandığı için Birim Kalite Elçilerine teşekkür etti.

Birim Kalite Elçilerine taleplerin dağılımı hakkında detaylı bilgi verildikten sonra, KYS-Talep Yönetim Sistemindeki karşılaşılan sorunlar, cevap metinleri, sisteme gelen talepler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, 2018 yılında birimlerden Veri Toplamak için kurulan KouKybs-Veri Toplama Sistemi hakkında ilerleye günlerde neler yapılacağı hakkında da bilgi verdi.

2019-2023 Stratejik Planı 2019 yılı birinci döneminde (Ocak-Haziran) gerçekleşme seviyeleri düşük kalan göstergeler, anket sonuçları, birimlere gelen talepler (öneri, istek, şikayet, bilgi, memnuniyet), iç tetkik, uygunsuz hizmet gibi kaynaklardan elde edilen veriler ışığında İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) faaliyetlerin Bölüm Kalite Elçileri, Birim Kalite Elçileri ve Birim Yöneticilerinin ortaklaşa çalışarak iyileştirici (DÖF) faaliyetleri belirleyerek saptanması gerektiği. Belirlenen iyileştirici faaliyetlerin Birim Kalite Elçileri ve Birim Yöneticilerinin ortaklaşa çalışarak gerekli iyileştirmeleri yapmaları. Birim Kalite Elçileri tarafından KYS-Talep Yönetim Sistemine Girilmesi gerektiği sisteme nasıl girecekleri uygulamalı örnekle anlatıldı.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors