Haberler

Üniversitemiz Birim ve Bölüm Kalite Elçilerine Eğitim Verildi


Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kalite geliştirme sistemini kurmak, performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek için “Kalite Komisyonu” ile “Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları ” oluşturulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi’nde Kalite Geliştirme, İç Değerlendirme ve Dış Değerlendirme süreci ile ilgili faaliyet ve çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesinde Kocaeli Üniversitesi Kalite Komisyonu ile koordineli çalışmak üzere "Kalite Koordinasyon Birimi" kurulmuş ve yönergesi de kabul edilmiştir.

Bu yönerge kapsamında, yukarıda bahsi geçen tüm süreçlerin takibi, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve önlemlerin alınarak iyileştirmelerin yapılabilmesine destek amacıyla bir "Veri Topla Sistemi" oluşturulmuştur. Veri toplama sistemine veri girişi birimlerde belirlenecek "Kalite Elçileri" aracılığı ile gerçekleştirilmesi ile ilgili Birimlerdeki Birim Kalite Elçileri için 12.03.2019 Salı günü saat 10:00’da Bölüm/Anabilim Dallarında görevli Kalite Elçileri için ise 12.03.2019 Salı günü saat 13:30’da Mühendislik Fakültesi Savaş Ayberk Konferans Salonunda Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (KouKybs) ile ilgi eğitim verilmiştir.

Kalite Koordinatörlüğünden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI ve Kalite Koordinasyon Birim Yöneticisi Prof. Dr. Adalet ZEREN, Birim Yönetici Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ ve Birim personeli Volkan KAYA tarafından Kalite Elçilerine eğitim vermiştir.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI 16-19 Aralık tarihleri arasında “Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı” üniversitemizde yürütüldüğü Takım Başkanlığını Prof. Dr. Öktem Vardar’ın yaptığı ve sekiz kişiden oluşan Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, üniversitemizde çeşitli toplantılar, incelemeler ve görüşmeler gerçekleştirdiğini. Gerek akademisyenlerimiz, gerek öğrencilerimiz gerekse üniversitemizin paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde, Üniversitemizin kalite güvence sistemi, eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme ile yönetsel süreçleri değerlendirdiği “Kurumsal Dış Değerlendirme Ziyareti” Sonrasında Üniversitemize iletilen Geribildirim Raporunun değerlendirilmesi hakkında Kalite Elçilerine bilgi verdi.

Kalite Koordinayon Birim Personeli Volkan KAYA Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Göstergeleri ve Stratejik Plan göstergelerinin birimlerden toplanması için , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (KouKybs) hakkında bilgi verdi.

Eğitimde Kalite Yönetim Bilgi Sistemine Eklenecek Yeni Sistemler Şikayet, Öneri, İstek, Memnuniyet, Bilgi Edinme ve İyileştirme Faaliyetleri (Düzeltici-Önleyici Faaliyetler), Anketler hakkında bilgi verildi.

Üniversitemizde temel değerler, hedefler ve stratejiler ışığında kendini daha iyiye taşımak için etkili bir kalite yönetim sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır. 13.03.2019


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors