Haberler

2022 Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı.


Üniversitemiz 2022 Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı.

Kocaeli Üniversitesi 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme (KİDR) raporu, ana süreç komisyonları tarafından “Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu 3.1” ile 2018 yılı Kurum Geri Bildirim ve 2021 Kurumsal İzleme Raporlarında belirtilen iyileştirmeye açık alanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rapor hazırlanırken 2022 Birim İç Değerlendirme Raporları (BİDR), kalite performans göstergeleri ile İyileştirici Faaliyet ve KYS-Talep Yönetim Sistemi raporları KİDR’a kaynak olmuştur.

Ana süreç komisyonlarımız belli aralıklarda yüz yüze ve çevrimiçi yaptıkları toplantılarda, raporlardaki her bir ölçütü PUKO çevrimi kapsamında değerlendirip ne durumda olduğumuzu, nelerin yapıldığı, nelerin yapılması gerektiğini kanıtlarıyla birlikte tartışarak rapor haline getirmiştir. Rapor son olarak, Rektör Başkanlığında, Kalite Komisyonu ve Ana süreç komisyon üyeleri ile yapılan toplantıda, gözden geçirilerek düzeltmeler yapılarak son haline getirilmiştir. Üniversitemiz Senatosu’nun 4/4/2023 tarihli ve 2023/6 nolu toplantısında görüşülerek son hali kabul edilmiştir.

2022 Kurum İç Değerlendirme Raporu İçin Tıklayınız…Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors