Haberler

Üniversitemizde Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Yapıldı


Üniversitemiz Kalite Komisyonları ile Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi

Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında, Birim Kalite Elçileri ve Birim Kalite Komisyonu üyelerinin katılımıyla 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.30’da “2021 Göstergeleri ve 2021 Birim İç Değerlendirme Raporunun (BİDR) hazırlanması ve Kalite Yönetim Bilgi Sistemine Girilmesi” konusundan çevrimiçi olarak Kalite Koordinasyon Birimi tarafından eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Kalite Koordinasyon Birim Sorumlusu Prof. Dr. Adalet Zeren “Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 1.0”’ı yapmış olduğu sunum ile katılımcılarla paylaştı.

Sunumda; Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin güçlü, gelişmeye açık yönlerinin tespit edilmesi ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla, iç değerlendirme çalışmalarının en önemli çıktısı olması beklenen Birim İç Değerlendirme Raporu’nun (BİDR); Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm birimler tarafından her yıl hazırlanacağına, Birimin Kocaeli Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından niteliksel ve niceliksel değerlendirmesinin yapılmasını sağlayacak araçlar olan BİDR ve göstergelerin, Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunacağı Kurum İç Değerlendirme Raporu’na kaynak teşkil edeceğine, dikkat çekilmek istenen birime özgü durumlar ile iyi uygulama örnekleri ve gerçekleşen iyileştirmelerle ilgili yeterli bilgi ve kanıtlarıyla birlikte raporda özellikle yer verilmesinin beklendiğine değinildi.

Kalite Koordinasyon Birim Sorumlusu Prof. Dr. Adalet Zeren’in konuşmasının ardından Birim çalışanı Volkan Kaya tarafından Kalite Yönetim Bilgi Sisteminin, 2021 yılı faaliyetlerine ait göstergeleri ve 2021 yılı Birim İç Değerlendirme Raporunu girmek için hazır hale getirildiğini belirterek, https://koukybs.kocaeli.edu.tr/kalite  adresinden Birim Kalite Elçilerinin kurumsal e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak Birimlerine ait 2021 yılı faaliyetlerine ait göstergelerini ve Birim İç Değerlendirme Raporunu sisteme girebileceklerini aktardı. Kullanıcıların Sisteme girerken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve sistemin tanıtımı Volkan Kaya tarafından aktarıldıktan sonra örnek uygulama olarak Kalite Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Önder EKİNCİ tarafından hazırlanan “Hereke Asım Kocabıyık MYO Birim İç Değerlendirme Raporu” katılımcılarla paylaşıldı.

Dr.Öğr.Üyesi Önder EKİNCİ örnek olarak hazırlayıp sunduğu BİDR raporunun “Liderlik, Yönetim ve Kalite”, “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” olmak üzere dört ana başlık altında sıralanan 14 ölçüt esas alınarak hazırlandığını ve Birimlerin de hazırlayacakları raporu bunu baz alarak hazırlamalarının gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim toplantısı video linki için tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors