Haberler

Kalite Komisyon Toplantısı 20 Haziran 2019


Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları bazında daha önce belirlemiş moderatörler liderliğinde ayrı ayrı toplanarak (Kalite Geliştirme ve İyileştirme, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim) aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yaptılar;
1. Kalite Yönetim Bilgi Sistemi bünyesinde belirlenmiş olan ve verileri toplanan göstergelerle ilgili çalışma yapılması: Belirlenen göstergeler yeterli midir, uygun mudur, eklenmesinin uygun olduğu düşünülen başka göstergeler var mıdır? Göstergeler ile ifade edilmek istenen verinin tam olarak ne olduğunu anlatabilmek ve herkesin aynı şeyi anlamasını sağlamak için göstergelere eklenmesi gereken açıklamalar neler olmalı?
2. 2018 yılına ait verilerin değerlendirme ve yorumlarının yapılması.
3. Dış Değerlendirme ziyareti sonrasında Kurumumuza iletilen Geribildirim Raporu'nda yapılan yorumlar ve öneriler doğrultusunda yapılması gerekenlerin planlanması ve hayata geçirilmesi,
Yapılan çalışmalar sonunda 20 Haziran 2019 Perşembe günü saat 15:00'da Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi Karadeniz Salonu'nda, tüm alt çalışma gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen Kalite Komisyonu toplantısında, her bir alt çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Kalite Geliştirme ve İyleştirme grubundan Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ, Eğitim ve Öğretim grubundan Doç. Dr. Zeynel KAPLAN , Toplumsal Katkı grubundan Doç.Dr. Elif KARAGÜN ve Yönetim Alt Grubundan Doç.Dr. Hakan KAPUCU tüm komisyona sunuşlarını gerçekleştirdi.

Eğitim Öğretim Alt Grubu Sunumu

Kalite Güvence Sistemi Alt Grubu Sunumu

Toplumsal Katkı Alt Grubu Sunumu


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors