Haberler

Kalite Komisyon Toplantısı 17 Ekim 2019


Kalite Komisyon Toplantısı 17 Ekim 2019

Kocaeli Üniversitesi Kalite Çalışmaları kapsamında Baki Komsuoğlu Kültür Kongre merkezi Karadeniz Salonunda 17 Ekim 2019 Perşembe günü öğleden sonra yarım gün süren bir dizi Sunum ve eğitim programı gerçekleştirildi.

Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI başkanlığında başlayıp, Kalite Koordinasyon Birimi, Kalite Komisyonu ile Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma (İyileştirme, Eğitim ve Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı,Yönetim) Gruplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda daha sonra Kalite Koordinasyon Birim Yöneticisi Prof. Dr. Adalet ZEREN 2018 Yılı Dış Değerlendirme Süreci Sonrası Kalite Koordinasyon Birimince Gerçekleştirilen ve Planlanan Faaliyetler Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme Sunumu ile devam edildi.

Ayrıca Programcı Serkan DURAK Gerçek Zamanlı olarak üniversitemizde kullanılan sistemlerden Coldfusion 2018 Programlama Dili, Sql Server 2012 yazılımlarını kullanarak verileri istatistikî ve görsel olarak gösterilmesi hedeflenen Sayılarla Kocaeli Üniversitesi Sistemi hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Birim çalışanı Volkan KAYA KYS-Talep Yönetim Sistemi aktifleştirilmesi, yaygınlaştırılması sürecinde yapılanlar, 15 Mayısta faaliyete geçen sistemdeki talep sayıları, konusuna, türünü göre dağılımları, birimlerin cevap verme süreleri, sistemin anket sonuçları, İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) Faaliyetlerin daha aktif kullanılması için yapılması gerekenler. Üniversitemizde iyileştirme faaliyetlerinin takip ve kaydının nasıl yapılacağının yanı sıra Komisyonca alınan karar gereğince ilerleyen günlerde Kalite Koordinasyon Birimi tarafından İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) Faaliyetlerin Birim Kalite Elçilerine, KYS-Talep Yönetim Sistemine nasıl giriş yapacağını anlatan eğitim toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bununla birlikte Kalite Komisyonu tarafından Birim, Bölüm ve Şube Müdürlükleri bazında, KYS-Talep Yönetim Sistemi DÖF modülüne girilmiş yıllık en az 3 iyileştirici (Düzeltici/Önleyici) faaliyetin yapılması hedefi belirlendi

Toplantının son sunumunu ise Kalite Koordinasyon Birim Yönetici Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ tarafından Kalite Güvence Sistemi PUKÖ döngüsü, Kalite Yönetim Bilgi Sistemi Veri Toplama Modülü (KouKybs) ile 2019-2023 Stratejik planımızdaki performans göstergeleri ve araştırma üniversiteleri hakkında değerlendirme sunumu yaptı.

Kalite komisyonu ve Alt Çalışma Grupları ile birlikte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonunda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors