Haberler

İyileştirici (Düzeltici/Önleyici) Faaliyetler ve Dış Kaynaklı Proje Süreç Sistemi (DAPSİS) Eğitimi


Kocaeli Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında, Birim ve Bölüm Kalite elçilerinin katılımı ile İyileştirici (Düzeltici/Önleyici) Faaliyetler ve Dış Kaynaklı Proje Süreç Sistemi (DAPSİS) Eğitimi gerçekleştirildi.

Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma grupları ile 25 Kasım’da yapılan toplantıda alınan karar gereğince düzenlenen eğitim, 21 Aralık tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Eğitim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’nın açılış konuşması ile başladı.

Prof. Dr. Fığlalı, yaptığı konuşmada Kalite Komisyonunun, Kalite Koordinasyon Birimi ile birlikte yaptığı çalışmalarda ciddi yol kat edildiğini belirtti. Kalite konusunun bölümlerden başlayarak yukarı doğru çıkması gereken bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fığlalı, “Tüm bunlar düşünüldüğünde siz kalite elçilerimize büyük görev düşüyor.” dedi. “Kaliteyi sadece toplantılarda, sohbetlerde gündeme alan değil tüm birimlerinde, faaliyetlerinde yaşayan bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atmış durumdayız.” diyen Prof. Dr. Fığlalı, eksik kalan yerleri de kalite elçileri ile yapılan bu toplantıda ele almak istediklerini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’nın yaptığı konuşmanın ardından eğitimde, Kalite Koordinasyon Birim Sorumlusu Prof. Dr. Adalet Zeren bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Zeren sunumunda; Kalite Güvence Sistemi, PUKO Döngüsü, Tanımlar (İyileştirme, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Uygunsuzluk, Risk, vb), İyileştirme Yöntemleri, İyileştirici (Düzeltici/Önleyici) Faaliyetlerin Tespiti, Kök Analizi, Problemi Tanımlamak, Balık Kılçığı Diyagramı, İyileştirme Nasıl Yapılmalı, İyileştirici Faaliyet Örnekleri konu başlıklarında bilgiler verdi.

Birim çalışanı Volkan Kaya tarafından KYS-Talep Yönetim Sistemine İyileştirici (DÖF) Faaliyetler nasıl girileceği nelere dikkat edileceği konusunda ki sunumundan sonra toplantının son kısmında Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürü Yakup Temkiner ise üniversitemizde faaliyete geçen Dış Kaynaklı Projelerin takibinin yapılacağı Dış Kaynaklı Proje Süreç Sistemi (DAPSİS) hakkında bilgi verdi. DAPSİS otomasyonunun;(https://dapsis.kocaeli.edu.tr/)araştırmacılarımızın proje süreçleri ve sonrasında meydana gelecek çıktılarının izlenmesinde, raporlanmasında ve takip edilmesinde önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Temkiner, DAPSİS otomasyonunun, Akademik ve İdari yöneticilerimize takip edilebilir veri kaynağı oluşturulmasının yanında kamuoyuna da anlık ve güncel veri sunacağını belirtti.

Eğitim Dokümanları:

Yapılan eğitimin videosu için tıklayınız

İyileştirici (Düzeltici/Önleyici) faaliyetler eğitim sunumu için tıklayınız

İyileştirici faaliyet formu için tıklayınız

Dış Kaynaklı Proje Süreç Sistemi (DAPSİS) kılavuzu için tıklayınız

21 Aralık 2021


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors