Kalite Komisyonu Üyeleri

KALİTE KOMİSYONU
UnvanıAdı - SoyadıBirimi
Prof. Dr.Sadettin HÜLAGÜRektör
Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zafer UTKAN Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adalet ZEREN Kalite Koordinasyon Birimi Yön.
Prof. Dr. Elşen VELİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Teknoloji Fak. Dekanı
Prof. Dr. Oğuzhan URHAN Hav. Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Recep TARI Sosyal Bilimler Ens. Müdürü
Prof. Dr. Sema Aşkın KEÇELİ Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Kadri Süleyman YİĞİT Fen Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Burcu CANDAN ÇAMİİBF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Esra GÜZELDEMİR AKÇAKANAT Diş Hek. Fak. Dekan Yard.
Prof. Dr. Elif ÖĞÜT Hereke İsmet Uzunyol MYO Müd.
Prof. Dr. Cem PEKMAN İletişim Fak. Öğ. Üyesi
Doç. Dr. Zeynel KABLAN Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ MYO Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ Asım Kocabıyık MYO Müdür Yard.
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin ÖVEÇ Gölcük MYO Müd.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EREN Genel Sekreter V.
Daire Başkanı Hakan AKKUŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Öğrenci Semiha KOCADAĞ Öğrenci Mühendislik Fak. End. Müh. Böl.


KALİTE KOMİSYONU KALİTE GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME ALT ÇALIŞMA GRUBU
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Nilgün FIĞLALIRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç kalite güvence sistemini kurmak, kalite politikasını belirlemek, performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek. Talepleri doğrultusunda tüm amaçlar için diğer komisyonlara destek vermek.
Prof. Dr. Zafer UTKANTıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.İlhan Tekin ÖZTÜRKMühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adalet ZEREN Kalite Koordinasyon Birimi Yön.
Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT Tıp Fakültesi Öğ. Üy.
Prof. Dr. Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU İİBF Öğ. Üyesi
Doç. Dr. Oğuzhan İLGEN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Dilek BAYRAM GÜRLER Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet Cemkut BADEM İİBF Öğ. Üyesi
Doç. Dr. Gönül Kaya ÖZBAĞDenizcilik Fak. Öğ. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ Asım Kocabıyık MYO Müdür Yard.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ESEN Mühendislik Fakültesi Öğ. Üy.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞİMŞEK KANDEMİR Hereke MYO
Şube Müdürü Gülcan KARSTARLI Strateji Daire Başkanlığı


KALİTE KOMİSYONU EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALT ÇALIŞMA GRUBU
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ahmet KÜÇÜKRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim politikalarını belirlemek, öğretim performansını değerlendirmek, programların sürekli izlenmesini ve güncellenmesini sağlayacak ölçme yöntem ve modelini geliştirmek, öğretme ve öğrenme birimini yapılandırmak.
Prof. Dr. Ayşe BASA ARSOYMühendislik Fak. Öğ. Üyesi
Prof. Dr. Oğuzhan URHANHav. Ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı
Prof. Dr. Recep Taygun GÜRAYFen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Ahmet SAYARÖğrenci İşleri Daire Bşk.
Doç. Dr. Zeynel KABLAN Eğitim Fak. Öğretim Üy.
Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ MYO Koordinatörü
Doç. Dr. Sibel KAYA Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selcan GÖÇMEZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK UZEM
Dr. Öğr. ÜyesiFatih KEZEREğitim Fak. Öğretim Üyesi
Mühendis Ayhan GÜLTEKİNÖğrenci İşleri Daire Bşk.
Öğrenci Semiha KOCADAĞ Öğrenci Mühendislik Fak.End. Müh. Böl.


KALİTE KOMİSYONU ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALT ÇALIŞMA GRUBU
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Nilgün FIĞLALI Rektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; araştırma ve geliştirme politikası, stratejisi ve hedeflerinin belirlenmesi, araştırma performansının izlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistemin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
Prof. Dr. Tuncay ÇOLAK Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Elşen VELİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Teknoloji Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ersin KAYAHAN Denizcilik Fak. Dekanı
Prof. Dr. Recep TARI Sosyal Bilimler Ens. Müdürü
Prof. Dr. Sema Aşkın KEÇELİ Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Kadri Süleyman YİĞİT Fen Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Ercüment KARAKAŞ Teknoloji Fak. Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Burcu CANDAN ÇAM İİBF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Tıp Fakültesi Öğ. Üy.
Prof. Dr. Esra GÜZELDEMİR AKÇAKANAT Diş Hek. Fak. Dekan Yard.
Prof. Dr. Murat HOŞÖZ Teknoloji Fak. Öğr. Üy.
Prof. Dr. Faruk ARAS Hav. Ve Uzay Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Hikmet Hakan GÜREL Teknoloji Fak. Öğr. Üy.
Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ Kartepe Turizm MYO Müdürü
Doç. Dr. Müslüm ARICIMühendislik Fak. Öğr. Üyesi
Volkan ÖZVATAN Kütüphane D.B.


KALİTE KOMİSYONU TOPLUMSAL KATKI ALT ÇALIŞMA GRUBU
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ahmet KÜÇÜKRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı Ve hedefleri doğlultusunda; topluma katkı sunan hizmetlerin ve çalışmaların tanımlarının yapılması göstergelerinin belirlenmesi ve izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik yapının kurulmasını sağlamak.
Prof. Dr. Elif ÖĞÜT Hereke İsmet Uzunyol MYO Müd.
Prof. Dr. Cem PEKMAN İletişim Fak. Öğ. Üyesi
Prof. Dr. Şerif BARIŞ Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ Eğitim Fak. Dekanı
Prof. Dr. Münevver TEKCAN KASAUM Müdürü
Doç. Dr. Elif KARAGÜNEngelliler Araştırma ve Uygulama Birimi
Doç. Dr. Elif TATLIDİL YAYLACI Tıp Fak. Öğ. Üyesi
Dr. Öğr. ÜyesiFahrettin ÖVEÇ Gölcük MYO Müd.
Dr. Öğr. ÜyesiAkın DEVECİ Basın Halkla İlişkiler Müdürü
Müdür Burhan ERES Döner Sermaye Müdürü
Dr. Öğr. Üyesiİsmet TIKIZ KOU TTO A.Ş. Müdürü


KALİTE KOMİSYONU YÖNETİM ALT ÇALIŞMA GRUBU
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ercüment ÇİFTÇİRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik hedeflerine ulaşmasını nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmanın, organizasyon şeması ve görev tanımları bazında, düzenlemek, bütünleşik bilgi sistemini tanımlamak, danışma kurullarının karar alma süreçlerine yer almasını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verme mekanizmalarını iyileştirmek.
Prof. Dr. Ümit ALNIAÇIKİİBF/İşletme
Doç. Dr. Hakan ÇEBİ Hukuk Fak. Dekan Yar.
Doç. Dr. Hakan KAPUCU İİBF Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma OĞUZ ERDOĞAN Kocaeli MYO Öğretim Üy.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERENGenel Sekreter V.
Daire BaşkanıSeyfullah BAŞKÖYLÜBilgi İşlem Daire Başkanlığı
Daire BaşkanıHakan AKKUŞStrateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire BaşkanıSemra AYÇİÇEKPersonel Daire Başkanı
Daire BaşkanıHasan ENDEŞYapı İşleri Daire Başkanı
Daire BaşkanıAykut ÜLKEOKİdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Şube Müdürü Hülya DURMUŞStrateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol
ProgramcıCanan TEMİZERPersonel Daire Başkanı
Şube MüdürüYakup TEMKİNERBAP Şube Müdürü
Şube MüdürüBirol ÖZTÜRK Yapı İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Fak. Sek.Nermin KALKAVANFakülte Sekreteri
Ens.Sek.Durmuş İMAT Enstitüsü Sekreteri
MYO SekreteriAzmi ÖZMEN MYO Sekreteri


SÜREÇ YÖNETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ümit ALNIAÇIKİİBF Fakültesi / İşletmeÜniversitemizde yürütülen Kalite çalışmaları kapsamında; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Topluma Katkı ve İdari-Yönetsel olarak gruplandırdığımız tüm süreçlerimizin gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve standardize edilmesi amaçlarıyla "Süreç Yönetimi Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştur.
Doç. Dr. Abdülkadir CENGİZMYO Koordinatörü
Dr.Öğr. Üyesi Hatice ESENMühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğ. Üyesi Önder EKİNCİHereke Asım Kocabıyık MYO Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Mustafa OFUZEM Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Soner SARIYabancı Diller YO
Daire Başkanı Perihan SEMERCİKütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Daire Başkanı Hayriye ÖZPINAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Daire Başkanı Seyfullah BAŞKÖYLÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı
Şube Müdürü Hülya DURMUŞStrateji Geliştirme Daire Başkanlığı / Şube Md.
Programcı Canan TEMİZER Personel Daire Başkanlığı
Şube MüdürüBirol ÖZTÜRKYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı / Şube Md.
Şube MüdürüŞerife DEMİRALAY YAŞARİdari Mali İşler DAİRE Başkanlığı / Şube Müdürü
Şube Müdürü Fatih KAYIKÇI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Şube Müdürü
Şube Müdürü Yakup TEMKİNERBAP Şube Müdürü
Fak. Sek. Hakan YAZICIOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri
Ens.Sek. İlkay ÇİMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü
MYO Sekreteri Mehmet ÇORUH Kocaeli MYO Sekreteri
Bölüm Sekreteri Rüstem BOZDAĞ Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Volkan KAYA Kalite Koordinasyon Birimi
Hüsnü TEMKİNER Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors